Kongress 2014

Den 29 november är det kongress för USAF. Då har du möjlighet att träffa dina gamla radiovänner och besluta vad USAF ska ta sig an nästa år.

 

Motioner

Om du vill inkomma med en motion eller yrkanden om ändringsförslag av verksamhetsplan, budget och stadgar så ska detta göras senast den 15 november för att kunna behandlas på kongressen. Alla inkomna motioner eller yrkanden skickas ut tillsammans med en kommentar från styrelsen senast den 21 november.

Skicka dina motioner eller yrkanden till alumn@studentradion.com

Kandidera till styrelsen

USAF är en förening som utvecklas snabbt och som har massor med kul verksamhet att engagera sig i. Bli styrelsemedlem för en bättre post-Studentradiontid och för att träffa klipska och roliga människor och för att vara med bygga en alumnförening.

Till kongressen 2014 söker föreningen styrelseledamöter, personer till valberedningen (3 stycken) och en revisor. Du blir vald på ett år. Har du funderingar kring förtroendeposterna eller vill kandidera? Hör av dig till alumn@studentradion.com.

 Möteshandlingar

  1. Styrelsens förslag på dagordning
  2. Styrelsens verksamhetsberättelse
  3. Styrelsens ekonomiska berättelse för 2014 (kommer inom kort)
  4. Styrelsens förslag på verksamhetsplan för 2015
  5. Styrelsens förslag på budget och medlemsavgift för 2015 (kommer inom kort)

Läs gärna USAF stadgar också.

Kontakt

Undrar du något? Mejla styrelsen på alumn@studentradion.com