USAF finns även på FacebookLinkedin och Uppsala universitets alumnnätverk.

Hör gärna av dig till oss.

Mail:

alumn@studentradion.com

 

Post:

Uppsala studentradio alumnförening
Box 513
753 21 Uppsala

 

Besöksadress:

Ekonomikum, B163
Kyrkogårdsgatan 10
753 13 Uppsala