Studentradion 98,9 är en kreativ och social plats där medlemmar utvecklas som sändare och får ta del av en unik skärva av Uppsalas studentliv. Det är därför inte så konstigt att Studentradion 98,9 har så många engagerade och hängivna, såväl nuvarande som före detta, medlemmar.

För många håller kärleken till Studentradion 98,9 i sig även efter det att studierna tagit slut och medlemskapet i föreningen likaså. Fram till nyligen har det inte funnits något samordnande organ för före detta Studentradiomedlemmar. Det är något som vi i och med Uppsala studentradio alumnförening kommer råda bot på.

Uppsala studentradio alumnförening (USAF) grundades hösten 2012 av en grupp engagerade alumner. Föreningens syfte är att vara en plattform för nätverkande, samla studentradioalumner och skapa mötestillfällen för dessa. Det kan handla om att anordna fester, mingeltillfällen och föreläsningar, eller bara förmedla värdefulla kontakter. USAF ska också dokumentera Studentradion 98,9:s historia och vara ett stöd till Studentradion 98,9.

Läs gärna Uppsala studentradioförenings stadgar.

Verksamheten

Navet i USAF:s verksamhet är den årliga kongressen med efterföljande fest. Kongressen hålls i regel sista lördagen i november varje år. Kongressen är föreningens högsta beslutande organ där verksamhet för kommande år bestäms och styrelsen väljs. Efter mötet samlas USAF:s medlemmar för att gå på en hejdundrandes fest på någon av Uppsalas studentnationer. Det är alltså årets stora hemvändarfest där vi gamla studentradiosändare återvänder till Uppsala, Studentradion 98,9 och all den gemenskap som det innebär!

Under de senaste två åren har USAF tillsammans med Studentradion 98,9 arbetat för att se till att Studentradion 98,9:s 30-årsfirande 2014 blev precis det storslagna jubileum som föreningen förtjänar. Tack alla ni som gjorde det möjligt! Förutom att planera själva 30-årsfesten så har USAF även skrivit och publicerat en bok om Studentradion 98,9:s historia

Vill du bli aktiv i USAF? Föreningen finns till för sina medlemmar. Vill du ordna alumnträffar, nationellt eller kanske regionalt? Maila oss så hjälper vi dig komma igång med det du vill göra!